Карго систем ЕООД
BG-1540 Летище София
Бул. Брюксел № 1
Тел./факс: +359 2 937 3419


Лице за контакт:
Тодор Паунов
Мобилен телефон: +359 899 867772
електронна поща: todor.paounov@cargo-system.com

Представителен офис във Варна:

Мартехком ЕООД
Ул. Рачински № 29
BG-9000 Варна
България

Телефон: +359 52 622 058
Факс: +359 52 610 261
Електронна поща: info@bg-martech.com

Морски и въздушен транспорт
Георги Кожухаров
Мобилен телефон: +359 888 844 083